Norsk idrett vedtok på Idrettstinget i 2021 at alle trenere skal gjennomføre en obligatorisk trenerattest.

Styret i Vinstra IL vedtok på sitt møte den 02.06.2022 at dette nå innføres også i Vinstra IL. 

Les mer om hva trenerattesten er og hvordan du søker om det her.

Ta kontakt med den enkelte gruppeleder dersom du har spørsmål.